Zmiana organizacji pracy naszych oddziałów przedszkolnych!

 

Szanowni rodzice !

Informuję, iż z dniem 26 października 2020r. zmianie uległa organizacja pracy poszczególnych oddziałów. Oddziały funkcjonują w następujących godzinach:

  • gr. I "Żabki" - 6.00 - 16.00
  • gr. II Motylki" - 6.30 - 16.00
  • gr. III "Pszczółki" - 6.00 - 16.00
  • gr. IV "Ślimaczki" - 6.30 - 16.00
  • gr V "Biedronki" - 6.30 - 16.00

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Uwaga rodzice !!!

 

Uwaga rodzice !

W związku z przypadkiem zachorowania pracownika naszego przedszkola na SARS-Cov-2, zwracam się z prośbą do rodziców o bieżącą obserwację stanu zdrowia swoich pociech. 29 dzieci oraz 3 pracowników przedszkola przebywa w chwili obecnej na kwarantannie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzelcach Opolskich i stosujemy się do jego zaleceń. Informuję, że w najbliższym czasie zmianie ulegnie organizacja pracy poszczególnych oddziałów. Informacje o wszelkich zmianach zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na naszej stronie internetowej. Nadal pracujemy systemem stacjonarnym.

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Ważne informacje !!!

 

Szanowni rodzice !

W związku z ograniczeniami jakie istnieją za sprawą COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo na terenie placówki informuję, że z dniem 19 października 2020r. do budynku przedszkola wchodzą wyłącznie dzieci oraz pracownicy przedszkola. Budynek przedszkola będzie zamknięty. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci, proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych. Proszę o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 8.30.

W celu uniknięcia kumulacji osób przed wejściem do przedszkola (około godz. 15.00), zwracam się z gorącą prośbą do rodziców dzieci z gr.I "Żabek" o odbiór swoich pociech po podwieczorku tzn. od godz. 15.00. Proszę także rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe o odbieranie dzieci po zakończonych zajęciach, aby zapoznać się z dokładnym harmonogramem zajęć dodatkowych oraz godziną podwieczorków w poszczególnych dniach należy zajrzeć do zakładki danej grupy.

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Wpłata składki na Radę Rodziców

Serdecznie dziękujemy !!!

 

Drogie dzieci i szanowni rodzice!

Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie kwiaty, życzenia i miłe słowa, które dzisiaj usłyszałyśmy od Was oraz dziecięce uśmiechy od samego rana, za przesłane filmy z pozdrowieniami :)

 Nasza relacja z dzisiejszego dnia wkrótce!

Nasza przedszkolna gazetka

 

Szanowni rodzice !

   Do naszej wieloletniej tradycji należy wydawanie gazetki: Kwartalnika Przedszkolnego "Kubusiowe co nieco". W związku z trwającą sytuacją, rezygnujemy na jakiś czas z wydawania wersji papierowej gazetki. Zachęcamy do wydrukowania dzieciom przygotowanej w wersji elektronicznej naszego kwartalnika.