Słoneczne życzenia

 

Podziękowania :)

 

Szanowni rodzice !

W imieniu całego Grona Pedagogicznego i własnym pragnę złożyć na ręce wszystkich Rodziców serdeczne podziękowania za cały rok szkolny owocnej współpracy. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie nas w codziennej pracy, za każde dobre słowo, wspólne rozmowy, uśmiech i życzliwość. Jest mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb i  działań. Dziękuję za to, że zawsze możemy na was liczyć!

Jolanta Momot dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Tegoroczni absolwenci naszego przedszkola

 

Serdeczne podziękowania

 

Rekrutacja uzupełniajaca na rok szkolny 2022/2023

 

 Szanowni Rodzice !

 LIsta dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona na tablicy ogłoszeń w naszej placówce. Lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023.  Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 15.06.2022r. – 22.06.2022r. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Druk potwierdzenia dostępny jest poniżej.

 Załącznik - do pobrania: 

 Procedura rekrutacji do pobrania: 

Dziękujemy :)