Szanowni Rodzice !

 LIsta dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona na tablicy ogłoszeń w naszej placówce. Lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023.  Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 15.06.2022r. – 22.06.2022r. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Druk potwierdzenia dostępny jest poniżej.

 Załącznik - do pobrania: 

 Procedura rekrutacji do pobrania: