Zajęcia dodatkowe

realizowane w ramach projektów unijnych
"Przedszkolaki z naszej paki!"
"Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!"
oraz zajęcia religii

poniedziałek (podwieczorek w godz. 14.15-14.30):

wtorek (podwieczorek w godz. 14.15-14.30):

środa (podwieczorek w godz. 14.15-14.30):

czwartek (podwieczorek w godz. 14.30-14.45):

piątek (podwieczorek w godz. 14.15-14.30):

"Mój przyjaciel pies" zajęcia dogoterapii (zgodnie z harmonogramem)