Informuję rodziców/opiekunów zainteresowanych naborem do przedszkola, iż w rekrutacji na nowy rok szkolny, zgodnie z prawem oświatowym, biorą udział dzieci w wieku 3-6 l, a zatem z roczników 2018 - 2015. Złożone wnioski o przyjęcie dzieci młodszych nie będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego.

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem