Dnia 19 stycznia odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia taneczne ,, Bo ja tańczyć chcę” w ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,, Kim będę, gdy dorosnę”. Dzieci poznały pracę tancerki i tancerza oraz różne techniki taneczne tj. taniec nowoczesny, balet, tańce ludowe oraz taniec towarzyski.
Pani Ewelina ubrana w strój tancerki wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci, szczególnie dziewczynek. Z podziwem patrzyły jak tańczy i chętnie ją naśladowały. Uczestniczyły w różnych zabawach muzyczno- ruchowych oraz improwizacjach muzycznych, w których musiały wykazać się poczuciem rytmu, pamięcią ruchową oraz wrażliwością muzyczną.

Wspólnie z kolegami i koleżankami z grupy poznały kroki nowoczesnych tańców i zatańczyły do piosenek ,, Boogie woogie”, ,, Makarena” oraz ,, Kaczuszki”.
Zajęcia bardzo podobały się naszym przedszkolakom. A może obudziły w kimś taneczną pasję?