Nasze atuty

Nasze atuty  Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu naszych przedszkolaków związanego z adaptacją w przedszkolu, tworząc ciepłą i bezpieczną atmosferę. Umożliwiamy naszym dzieciom:

Rozwijamy wyobraźnię twórczą wychowanków podczas zajęć o charakterze artystycznym, przez co każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach.

Pobudzamy naszych wychowanków do ekspresji i twórczości, nieskrępowanego poznania świata oraz umożliwiamy im swobodę w działaniu.

Kształtujemy i stymulujemy wszechstronny rozwój przedszkolaków oraz zaspokajamy ich potrzeby poznawcze i emocjonalne.

Zapewniamy naszym wychowankom dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego o czym świadczą opinie nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców.

Umożliwiamy wyrównywanie i kompensowanie braków u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kształtujemy u dzieci humanitarną postawę uwrażliwiając je na dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która:

Gwarantujemy ciągłość pracy tych samych nauczycieli z dzieckiem przez wszystkie lata jego pobytu w przedszkolu.

Współdziałamy z rodzicami i poradniami specjalistycznymi, wspierając rodziców w trudnej pracy na rzecz dziecka i uwzględniamy ich oczekiwania oraz potrzeby.

Jesteśmy placówką o wieloletniej tradycji w postaci warsztatów dla przedszkolaków, kiermaszy, zajęć otwartych, pedagogizacji rodziców oraz licznych uroczystości: "Jasełka" , "Dzień Babci i Dziadka", "Piknik Rodziny".