Przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
realizują projekt

„Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020

Priorytet: 09 Wysoka jakość edukacji

Działanie: 09.01 Rozwój edukacji

Poddziałanie: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej

 

Projekt obejmuje następujące działania:

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem:

"Mali ogrodnicy"- zajęcia edukacji przyrodniczej i praktyczne działanie; "Teatralna sztuka przedszkolaków szuka" - zajęcia edukacji teatralnej, zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej; zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, teatralnych i terapeutycznych; dostosowanie miejsc edukacji do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: adaptacja pomieszczeń na toaletę dla dzieci w grupie integracyjnej, modernizacja gabinetu terapeutycznego, zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego, zakup urządzeń rekreacyjnych do ogrodu przedszkolnego; udział 2 nauczycielek w kursie Integracji Sensorycznej II stopnia; zatrudnienie asystenta nauczyciela przedszkola w grupie integracyjnej.

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem:

„Mali ogrodnicy” - zajęcia przyrodnicze,; „Niemiecki na wesoło” zabawy w teatr; zajęcia terapii pedagogicznej; zajęcia logopedyczne; zakupienie pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, językowych, terapeutycznych i tanecznych; zajęcia taneczno-ruchowe "ZUMBA KIDS" - ruch, muzyka, taniec'; zakup pomocy dydaktycznych do zajęć; modernizacja gabinetu terapeutycznego: prace adaptacyjno-remontowe; zakup wyposażenia gabinetu.

Przedszkole Publiczne w Żędowicach:

"Mali ogrodnicy" - zajęcia przyrodnicze; zajęcia logopedyczne; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia taneczno-ruchowe "ZUMBA KIDS" - ruch, muzyka, taniec; pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych, terapeutycznych i tanecznych; doposażenie gabinetu terapeutycznego: zakup wyposażenia gabinetu; zakup pomocy sensorycznych.

Przedszkole Publiczne w Kielczy:

"Dotknij, powąchaj, poznaj"- zajęcia przyrodnicze; "Logopedia na wesoło" - zajęcia logopedyczne; "Tańczyć każdy może" - zajęcia taneczne; pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych i tanecznych; wydłużenie godzin pracy przedszkola; udział nauczyciela w studiach podyplomowych i w kursie kinezjotaping dla logopedów. 

 

Wartość projektu to 509 984,21 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 431 599,64 zł,

wkład własny –  78 384,57 zł, w tym wkład w formie udostępnienia sal – 8 262,34 zł

"Radosne przedszkola gminy Zawadzkie"

2018/2019

"Mali ogrodnicy"

"Teatralna sztuka przedszkolaków szuka"

2017/2018

 

    "Bajka o szczęściu" "Nie sprzedawaj szczęścia, co nie jest na sprzedaż.
     Nie sprzedawaj człeku, bo nie wróci już.
     Hula wiatr po lesie, niesie smutną wieść –
     zagubione szczęście trudno znaleźć jest…"

Dzieci mogły zobaczyć pełną ciepła opowieść o tym, jak bardzo człowiek staje się samotny, gdy zamiast przyjaźni wybiera przedmioty. Prawdziwa scena, barwna scenografia, gra aktorska dostarczyły przedszkolakom niezapomnianych wrażeń, a swoje zadowolenie i uznanie dla aktorów wyraziły głośnymi brawami.

Kolejny roKółko teatralnek upłynął naszym „małym aktorom” i „ogrodnikom” w ramach projektu „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”.

W ciągu tego czasu dzieci miały możliwość rozwijania swoich umiejętności aktorskich między innymi w zabawach z elementami dramy, pantomimy i muzyki. Samodzielnie też wykonywały rekwizyty oraz kukiełki z różnorodnych materiałów do przedstawień. Oczywiście nie mogło zabraknąć oglądania prawdziwych aktorów na scenie Teatru Lalek w Opolu jak i w naszym przedszkolu. Zajęcia „Małych ogrodników” obfitowały w wiele atrakcji.

Dzieci mogły samodzielnie doświadczać, eksperymentować, degustować się, zachwycać bogactwem ogrodów. Mieliśmy możliwość odwiedzania i podziwiania ogrodu pani dyrektor we wszystkich odsłonach pór roku. Sadziliśmy rośliny i kwiaty w salach w „mini ogródkach” i w naszym warzywniaku w ogrodzie przedszkolnym. Podczas spacerów obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie.