Rekrutacja uzupełniajaca na rok szkolny 2022/2023

 

 Szanowni Rodzice !

 LIsta dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona na tablicy ogłoszeń w naszej placówce. Lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023.  Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 15.06.2022r. – 22.06.2022r. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Druk potwierdzenia dostępny jest poniżej.

 Załącznik - do pobrania: 

 Procedura rekrutacji do pobrania: 

Dziękujemy :)

 

 

Dyżur przedszkola

 

Informacja o pracy naszego przedszkola w piątek 17 czerwca 2022r.!

Informujemy rodziców, iż w piątek 17 czerwca 2022r. (po Bożym Ciele) nasze przedszkole będzie czynne.  Bardzo prosimy o zgłoszenie w swoich grupach dzieci, które w tym dniu rzeczywiście przyjdą do przedszkola. Dzieci zgłaszamy podczas przyprowadzania i odbierania, do dnia 14.06.2022r. 

Dziękujemy :)

Opłaty za przedszkole

 

Plakat przypominający o opłatach za przedszkole miesiąc czerwiec

Uwaga! uwaga!

 

Szanowni rodzice, informujemy uczestników pikniku, iż pozostała jedna, nieodebrana cegiełka/los, natomiast podczas składania zamówienia w naszym „małym punkcie gastronomicznym” pozostawiono inną odebraną cegiełkę/los.

Właścicieli serdecznie zapraszamy po odbiór !!!

Uroczyste pożegnanie starszaków

 

Plakat informujący o uroczystym pożegnaniu tegorocznych absolwentów przedszkola w Kinoteatrze w dniu 14 czerwca o godz. 16.30