Zebranie grupowe z rodzicami w grupie I "Biedronek"

 

Szanowni rodzice!

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci grupy I „Biedronki”
na zebranie grupowe, które odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 16.00.

Podczas spotkania omówione zostaną wyniki przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej dzieci oraz sprawy bieżące.

 

Zapraszamy :)

Warsztaty bębniarskie w naszym przedszkolu

 

Warsztaty bębniarskie!

Informujemy, że we wtorek 10 maja 2022r. odbędą się w naszym przedszkolu warsztaty bębniarskie, podczas których dzieci zostaną wprowadzone w pasjonujący świat dźwięków i rytmów. Pod kierunkiem instruktora będą uczyły się podstawowych technik wydobywania dźwięków wykorzystując w tym celu różnego rodzaju bębnów.  Każdy przedszkolak będzie mógł zostać muzykiem i stworzyć własny rytm poprzez swobodną improwizację.

W tym dniu śniadanie w gr. I i gr. II będzie o godz. 8.30, prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.

Zapraszamy :)

 

Zebranie grupowe z rodzicami w grupie III "Motylki"

 

Szanowni rodzice!

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy III "Motylki" na zebranie grupowe, które odbędzie się 16 maja 2022r. o godz. 16.00. Podczas spotkania omówione zostaną wyniki przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej dzieci oraz sprawy bieżące.

Zapraszamy :)

"Czerwony Kapturek" - spekltakl w Kinoteatrze

 

Szanowni rodzice!

Serdecznie Informujemy, iż jest możliwość wyjścia dzieci z dwóch najstarszych grup (IV i V) do Kinoteatru w Zawadzkiem na przedstawienie "Czerwony Kapturek", które odbędzie się 13 maja 2022r. o godz. 10.10, koszt 22zł/os.

Rodzice, którzy wyrażają wolę, aby ich dziecko uczestniczyło w przedstawieniu prosimy o zgłoszenie dziecka i dokonanie opłaty za bilet do dnia 12 maja 2022r.

Zapraszamy :)

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór uzupełniający na 8 wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 

podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)
  • Zarządzenie nr 641/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami ( od 09.05.2022r. do 24.05.2022r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 10.06.2022r.)
  • Podanie   do   publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 14.06.2022r.)
  • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 15.06.2022r. do 22.06.2022r.)
  • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 24.06.2022r.)

 Kryteria rekrutacyjne do pobrania: 

 Załączniki - dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

UWAGA: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Procedura rekrutacji do pobrania: 

Dzień Flagi 2022

 

"Biało-Czerwone są nasze serca" - Wystąpiły dzieci z gr. IV "Ślimaczki"