"Nadeszła Wiosna" - 25-31.03.2020r.:

Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie - nowy film edukacyjny dla dzieci  - AbcZabawa

 • Aktywność muzyczna i ruchowa

  Wysłuchanie piosenki "Wiosno, wiosenko"  - piosenka skomponowana przez pracowników Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu

  • Ilustrowanie tekstu piosenki ruchem
  • Wystukiwanie rytmu piosenki o podłogę kolejno jednym palcem – całą dłonią – obiema rączkami

  Zabawa ruchowa "Na ziemi zostaje..."  autor: malocakids - Rodzic włącza dowolną, ulubioną muzykę dziecka. Na przerwę w muzyce dziecko się zatrzymuje, a podłogi mogą dotykać tylko części ciała wskazane przez rodzica np. „Na ziemi zostaje jedna ręka i dwie nogi”, „Na ziemi zostaje pupa i dwie ręce” itd... 

 • Aktywność umysłowa

  Rozwijanie mowy - ćwiczenia artykulacyjne: naśladowanie głosów ptaków

  Rodzic demonstruje ruchy ptaków i wskazuje poprawną artykulację:

  Bocian - rozglądamy się wokoło i głośno klekocemy: kle, kle (ręce wyprostowane do przodu tworzą dziób bociana i „klaszczą”, naśladując klekotanie) Kukułka - siadamy na dywanie i głośno kukamy: ku-ku, ku-ku (ręce tworzą małe skrzydełka, dzieci naśladują kukanie) Kaczka - rozglądamy się wokoło i głośno kwaczemy: kwa, kwa (ręce w bok z jednoczesnym poruszaniem się w różnych kierunkach, naśladując kwakanie). Zabawę można rozwinąć „klekocząc”, „kukając” i „kwacząc” głośno, cicho, szybko, wolno

  Rozwijanie pojęć matematycznych  - Do przeprowadzenia zabawy potrzebne będą kwiaty wycięte z kolorowego papieru w trzech kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim. Rodzic rozkłada kwiatki na podłodze i prosi dziecko:

  • Wyszukaj jeden niebieski kwiat
  • Wyszukaj dwa niebieskie i jeden czerwony
  • Wyszukaj dwa czerwone i jeden żółty
  • Wyszukaj dwa żółte i jeden niebieski
  • Wyszukaj jeden żółty i dwa niebieskie itd.

  Wspólne przeliczanie kwiatów. Próba odpowiedzi na pytania: Których kwiatków jest najwięcej? Których jest najmniej?

 • Aktywność plastyczna - Do przygotowania pracy plastycznej można wykorzystać kwiaty z poprzedniego ćwiczenia. Prosimy dziecko, by wybrało po dwa kwiaty w każdym kolorze, następnie przykleiło je na kartce. Kredkami dorysowujemy łodygi, trawę, słońce.

Miłej zabawy!