Nadeszła Wiosna - 25-31.03.2020r.:

Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie - nowy film edukacyjny dla dzieci  - AbcZabawa

 • Aktywność muzyczna i ruchowa

  Wysłuchanie piosenki "Znów przyszła Wiosna"  - sł. Monika Kluza; muz. Mateusz Kluza; ilust. Anna Siek - Dzieci mogą ilustrować tekst piosenki ruchem.  

  "Zabawy ruchowe z poduszkami"  - "Kreatywnie w domu" - Ewelina Gancar - zadaniem dzieci jest naśladowanie-powtarzanie  

 • Aktywność umysłowa

  Rozwijanie mowy: - nauka wiersza „Zawilec gajowy” E. Ostrowska z podziałem na role (Rodzic – Dziecko).

  Kłóci się ze sroką wrona,
  Czy już wiosna przyszła do nas.
  Sroka wrzeszczy, wrona wrzeszczy:
  - Jest już!
  - Nie ma!
  - Jest!
  - Nie jeszcze!
  - Mylisz się!
  - Co? Ja się mylę?!
  A pod drzewem rósł zawilec.
  Spór usłyszał, więc ciekawy
  Wnet wychylił główkę z trawy
  I otrząsnął z rosy liście.
  - Wiosna? Jest już! Oczywiście.

   

  Doskonalenie słuchu fonematycznego - Zabawa: "Ile kroków tyle słów"

  Rodzic wyznacza linię startu, na której ustawia się dziecko. Rodzic staje naprzeciwko (meta), na drugim końcu pokoju. Wypowiada zdania dotyczące wiosny, np. W marcu jak w garncu. Cierpliwie czekamy na wiosnę. Wiosną kwitną żółte krokusy. Wkrótce powrócą bociany. Dzieci przeliczają po cichu słowa w wypowiedzianym zdaniu i wykonują tyle kroków do przodu, ile słów było w zdaniu. W momencie, gdy dziecko się pomyli, wraca na linię startu. Gdy dziecko dotrze do mety, rodzic wymyśla nagrodę, np. mocny „przytulas”, gratulacje itp.

  Rozwijanie pojęć matematycznych: - „Rachunki pani Wiosny” wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - zabawa z klamerkami - przygotuj 10 klamerek i talerzyk. Dziecko słucha zagadek matematycznych, wykonuje obliczenia przy użyciu klamerek. Rodzic mówi do dziecka: „za chwilę przeczytam ci powoli wiersz, twoim zadaniem będzie wkładanie do talerzyka tylu klamerek, ile kwiatów (koszy) pojawi się we fragmencie wiersza. Potem wspólnie obliczymy, ile kwiatków (klamerek) zebraliśmy.”

  Przyszła wiosna do lasku
  Z kluczykiem przy pasku
  A te kluczyki brzęczące
  To kolorowe kwiaty pachnące
  Rosną tu trzy zawilce i dwa krokusy
  Oblicz proszę ile kwiatków wyszło
  Spod zimowych pierzynek? (uwaga! gdy dziecko już przeliczy, klamerki odkładamy z talerzyka) 

  Stąpa wiosna po łące
  Zbiera kwiatki pachnące
  Ma dwie stokrotki, dwa tulipany
  Powiedz z ilu kwiatków
  Zrobi wiosna bukiet pachnący? (uwaga! gdy dziecko już przeliczy, klamerki odkładamy z talerzyka)

  Chodzi wiosna po lesie.
  Promyki słońca w koszach niesie.
  Dwa kosze ma dla kwiatków, 
  Trzy dla trawki, 
  Pięć dla leśnej zwierzyny.
  Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?

  Posłuchaj i powtórz: 

  Liczby po angielsku - "TuTiTu Przedszkole"

  Piosenka o cyferkach - "NutkoSfera"

 • Aktywność plastyczna - „Bocian”- praca plastyczna

  Będą potrzebne:

   

  Bociana sklejamy według poniższego wzoru:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy!