27-30.04.2020r.:

1. Analiza słuchowa i koncentracja uwagi - Wysłuchaj wiersza J. Tuwima - Rzepka.

https://www.youtube.com/watch?v=5plViZHNPzY - Wiersze dla dzieci - Julian Tuwim - Rzepka czyta Wiktor Zborowski

  • Spróbuj powiedzieć o czym jest wiersz.
  • Kogo zawołał dziadek do pomocy?
  • Kto jeszcze pomagał dziadkowi i babci?
  • Ile zwierzątek pomagało w wyciąganiu rzepki ?

 

2. Ćwiczenia matematyczne - Policz ile tulipanów rośnie na grządce, pokoloruj rysunek.  

karta nr 1 - do pobrania

Pokoloruj tulipany według schematu.  

karta nr 2 - do pobrania

3. Rozwijanie logicznego myślenia - Roślinki zaczynają rosnąć z ziarenek, albo cebulek. ponumeruj obrazki według kolejności ; od nasionka do kwiatuszka.

karta nr 3 - do pobrania

5. Doskonalenie umiejętności czytania - Uzupełnij brakujące literki w wyrazach.

karta nr 4 - do pobrania

Źródło:
Boberkowy Word
Przedszkolankowo.pl

Udanej zabawy!