W miniony piątek 8 października  w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Na dany sygnał dzieci oraz pracownicy przedszkola bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek i udały się na wyznaczone miejsce ewakuacji.

Cała  akcja, której celem było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, odbywała się pod okiem przedstawiciela Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.