Czternasty dzień października to w kalendarzu święto Edukacji Narodowej. Święto wszystkich pracowników oświaty którzy dbają aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze. Odświętne stroje, laurki i życzenia sprawiły, że od samego rana można było wyczuć wyjątkową atmosferę. Grupa Motylków uświetniła ten dzień swoim występem artystycznym, który przyniósł wiele radości. Dzieci pięknie zaprezentowały swoje talenty poprzez tańce, śpiewy i wiersze. Wielką niespodzianką była prezentacja multimedialna, w której dzieci opisywały „panie” własnymi słowami.

Każde słowo wypowiedziane przez „małych artystów” wzbudzało zachwyt i wzruszenie. Wszyscy pracownicy otrzymali swój portret wykonany przez najmłodszych oraz praktyczny podarunek. W tym roku nauczyciele naszego przedszkola otrzymali Medale nadawane przez Prezydenta RP za Długoletnią Służbę. Medale przyznawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Złoty Medal za zasługi otrzymała pani Barbara Lepiorz i pani Barbara Pflaum, a pani Aurelia Schatton-Kuś została uhonorowana medalem srebrnym. Pani dyrektor dziękując pracownikom za serce wkładane w swoją pracę złożyła życzenia zdrowia, zadowolenia i entuzjazmu każdego dnia a naszym przedszkolakom radości z pobytu wśród kolegów i koleżanek. To był radosny dzień !