STATUT STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem