"Polska - moja Ojczyzna"-11-15.05.2020r.:  

Tematem tego tygodnia jest nasz kraj, nasza ojczyzna. Na początku odpowiedz na pytanie:
Pytanie nietrudne, każdy to przyzna,
jak się nazywa nasza Ojczyzna ?

 Zaczniemy od podróży  po Polsce aby zobaczyć jej piękno i poznać otaczające nas krajobrazy.

Odkryj Polskę  na kanale Fundacja Edukacji Polonijnej

Aktywność muzyczna i ruchowa

  • Zaśpiewaj razem z dziećmi znaną piosenkę  "Jesteśmy Polką i Polakiem", powiedz, przez jakie miasta Polski przejeżdżał pociąg?

„Jestem Polakiem” – Niezwykłe Lekcje Rytmiki  Muzyka: Mariusz Totoszko, Słowa: Justyna Tomańska/Najlepsze dla dzieci

    Dzieci mogą ilustrować tekst piosenki ruchem.

  • Zapraszamy do zabawy ruchowej przy piosence:

EDUMUZ- ZDALNE NAUCZANIE  na kanale Maria Zofia Tomaszewska

  • Zachęcamy do nauki "Piosenki młodego patrioty" w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych

"Piosenka młodego patrioty"  w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych

Powtórz pierwszą zwrotkę z refrenem  i pamiętaj o odpowiedniej postawie podczas śpiewania Hymnu!

Aktywność umysłowa

  • Rozwijanie mowy - Rodzicu, po obejrzeniu przez dziecko filmu, porozmawiaj z nim o powstaniu państwa polskiego, symbolach narodowych, położeniu Polski na mapie Europy - "Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych:

"Polak Mały!"  film na kanale ianislavus

Obejrzyj z uwagą film i odpowiedz na zadane na końcu pytania: 

POLSKA - Moja ojczyzna cz.1 (+zadania dla dzieci)  na kanale Pozytywnie Nakręcona Mama

Jeżeli masz ochotę to możesz zobaczyć jeszcze legendę o początkach państwa polskiego i odpowiedzieć na pytania:
- Jak nazywali się trzej bracia, którzy wyruszyli szukać nowych miejsc by założyć osady?
- Jak wyglądało miejsce, w którym Lech zatrzymał się na odpoczynek?
- Dlaczego postanowił zostać właśnie w tym miejscu?
- Jak nazwał Lech gród, który zamierzał zbudować na tej ziemi?
- Dlaczego wybrał właśnie taką nazwę?
- Jaki znak wybrał Lech, jako symbol grodu?

LEGENDA: GNIAZDO BIAŁEGO ORŁA  na kanale Nasze Czytanie

Jeżeli posiadacie w domu mapę Polski proszę pokazać w którym miejscu jest nasz region i nasze miasto. Proszę, aby rodzic pomógł dziecku wskazać na mapie Polski: stolicę, rzekę Wisłę, miasta występujące w tekście piosenki oraz Morze Bałtyckie i Tatry. Można paluszkiem pomóc dziecku wyznaczyć granice państwa.

Układanie interaktywnych puzzli "Mapa Polski"  Poznanie największych miast Polski oraz zabytków/symboli tych  miast

Słuchanie opowiadania pt. "Warszawska Syrenka": Nad rzeką Wisłą znajdowała się osada rybacka. Mieszkali tam Wars i Sawa. Wars był rybakiem, który łowił ryby w Wiśle. Sawa zajmowała się domem. W Wiśle, obok osady, mieszkała mała. Syrenka. Bawiła się blisko brzegu ze swoją przyjaciółką rybką. Znana była flisakom spławiającym drewno Wisłą. Zawsze witali ją radośnie. Pewnego dnia Syrenka postanowiła popłynąć z flisakami do dalekiego morza. Pożegnała Warsa i Sawę i udała się w podróż z flisakami. Gdy z rybką dopłynęły do morza, okazało się, że rybka nie może żyć w słonej, morskiej wodzie. Zrozpaczona Syrenka usiadła na skale i zaczęła płakać. Zobaczyły ją córki króla Bałtyku. Zaprowadziły Syrenkę do swojego ojca, który przerażał swoim wyglądem, swoją postawą królewską. Król wysłuchał Syrenki i postanowił, że jego słudzy – bałwany morskie – doprowadzą ją do Wisły. Dał jej też tarczę i miecz, żeby nim strzegła miasta, które powstanie z osady rybackiej, gdzie mieszkali Wars i Sawa. Syrenka wróciła do swojej osady. I tak, jak przepowiedział król Bałtyk – z osady powstało piękne, duże miasto, nazwane na cześć założycieli osady Warszawą. Na cześć Syrenki warszawiacy wystawili jej pomnik nad Wisłą i umieścili jej podobiznę w herbie Warszawy.

Układanie obrazków historyjki obrazkowej w kolejności zdarzeń. ( Wyprawka plastyczna)

 

Ćwiczenia utrwalające czytanie (wyprawka plastyczna): Układamy z liter wyrazy: Polska, godło, hymn, flaga.

Uzupełnianie wyrazów brakującymi literami.

Mały quiz wiedzy o Polsce  - Poproście rodzica o przeczytanie poniżej zamieszczonych stwierdzeń i oceń, czy są prawdziwe czy fałszywe. Jeśli w zdaniu kryje się nieprawda, podaj prawdziwą odpowiedź:
- Symbole narodowe Polski to: flaga, godło i hymn.
- Na fladze Polski znajdują się dwa kolory, żółty i czerwony.
- W godle Polski znajduje się gołąb.
- Podczas słuchania i śpiewu hymnu należy przyjąć postawę zasadniczą, co oznacza, że należy stać na baczność.
- Na fladze Polski czerwony  pas jest u góry a biały na dole.
- Orzeł w godle Polski ma na głowie koronę.
- Hymn Polski zaczyna się od słów: "Jeszcze Polska nie wróciła, kiedy my tu śpimy".
- Stolicą Polski jest Gniezno.
- Herbem Warszawy jest Syrenka.
- Polskie morze to Bałtyk.
- Największa Polska rzeka to Wisełka.

 Karty pracy 4 -str.32-35 i 38 i 39; Karty pracy Czytam, piszę, liczę str.84- 87 

  • Rozwijanie pojęć matematycznych 

Zabawy matematyczne z monetami i banknotami.  Potrzebne pieniądze z Wyprawka plastycznej oraz  prawdziwe monety  w większych ilościach.  Uwaga! - do zabawy używamy zdezynfekowanych monet!

 - Układaj monety od największej do najmniejszej i odwrotnie.

 - Segreguj monety wg nominału.

- Porównaj ciężar poszczególnych monet. Szacuj, czy ważą tyle samo, czy różnią się od siebie: układaj na dłoniach  różne monety,  opisz odczucia.

- Układaj rytm z monet, dorosły rozpoczyna, dziecko kontynuuje.

- Możesz wykonać „monetowy frottage”- odciśnięcie faktury monety na powierzchni papieru przez pocieranie jej  ołówkiem/kredką. Spróbuj odcisnąć fakturę wszystkich polskich monet, policz ile ich jest.

- Zabawa w sklep -  tworzymy go z artykułów dostępnych w domu. Do zabawy można użyć pieniędzy  z wyprawki. Podczas zabawy nie zapominaj o używaniu słów grzecznościowych: proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia.

Karta pracy nr 4 str.- 48-49

Posłuchaj i zaśpiewaj: Znasz już dobrze piosenkę "Finger Family"  na kanale Cocomelon - Nursery Rhymes Spróbuj ją zaśpiewać w wersji, w której występują owady. Przy okazji przypomnij sobie kolory:


Aktywność plastyczna - Wykonaj obrazek godła Polski - Tło pomaluj czerwoną farbą a sylwetę orła wyklej kawałeczkami higienicznej chusteczki (wyprawka plastyczna) 

 

Zabawa sensoryczna "Przez pajęczynę do celu" - Potrzebny jest sznurek, wstążka lub wełna. Zaplątujemy ją pomiędzy krzesłami, stolikiem, szafką na różnej wysokości. Wyznaczamy dzieciom  cel, do którego mają dotrzeć. Jednak trasa do niego jest pełna przeszkód. Zadaniem dziecka jest przedostanie się z jednego miejsca w drugie, nie dotykając „pajęczyny” różnymi metodami np. pełzaniem, trzymając jakiś przedmiot w dłoni, na czworakach itp.

Zabawa ma na celu:
- doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową
- doskonalić reakcje równoważne
- doskonalić koncentrację (dziecko musi uważać, żeby nie dotknąć pajęczyny)
- rozwijać planowanie motoryczne
- wzmacniać napięcie mięśniowe i doskonalić ruchy naprzemienne podczas pełzania, gdy dziecko przechodzi pod pajęczyną

 

Źródło:
Grupa MAC S.A.
https://assets.puzzlefactory.pl/puzzle/228/628/original.jpg

 Wspaniałej zabawy!