01-05.06.2020r.:

1.Powtarzanie nazw kolorów, nazywanie przedmiotów, kategoryzowanie: Dopasuj przedmioty z obrazków do odpowiedniego koloru.

 

           karta nr 1 - do pobrania                               karta nr 2 - do pobrania

            karta nr 3 - do pobrania                            karta nr 4 - do pobrania

2.Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej: Proponujemy zabawy w parach (rodzic i dziecko) z piłką lub woreczkiem: toczenie, rzucanie, chwytanie. Możemy również poprosić dziecko, aby podało nam piłkę w określony sposób np. wyciągając ręce wysoko do góry, zza pleców, trzymając piłkę samymi palcami itd. 

3.Ćwiczenie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia:

karta nr 5 - do pobrania

karta nr 6 - do pobrania

4.Ćwiczenie percepcji słuchowej
Zabawa 1: Rodzicu – zanuć dziecku krótką melodię prostej piosenki – np. „Były sobie kurki trzy”, „Wlazł kotek na płotek” i poproś dziecko, aby jest wyklaskało jej rytm.
Zabawa 2: Prosimy dziecko, aby zamknęło oczy. Wydobywamy dźwięki z różnych przedmiotów np. gnieciemy kartkę papieru, uderzamy ręką o podłogę, otwieramy i zamykamy okno. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie źródła dźwięku.

  

Źródło: Inez Kijańska (na fb)

Udanej zabawy!