Nasze sukcesy i osiągnięcia

 Działalność plastyczna, muzyczna i literacko-teatralna dziecka w wieku przedszkolnym to główne formy wychowania estetycznego w przedszkolu. Wyraża się w aktywności, ekspresji i zabawie dziecka. Wychowanie plastyczne, muzyczne i edukacja teatralna w przedszkolu odgrywają szczególną rolę, ponieważ rozwijają i wzbogacają możliwości twórcze dziecka. Z tego też względu nasze przedszkole zwraca szczególną uwagę na te formy ekspresji. Wytwory plastyczne dzieci są eksponowane na wystawach o różnorodnej tematyce. Nasze przedszkolaki często biorą udział w konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.