Rekrutacja - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok 2023-2024

 

  Szanowni rodzice !

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024, o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w terminie 27.03.-03.04.2023r. Jeżeli rodzice kandydatów zakwalifikowanych nie potwierdzą woli przyjęcia do przedszkola, kandydat nie zostanie przyjęty do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka można pobrać poniżej lub w siedzibie przedszkola.

 Potwierdzenie woli przyjęcia do pobrania: 

Zajączek tuż, tuż!

 

   Uwaga rodzice !

W imieniu Rady Rodziców zapraszamy nasze przedszkolaki do poszukiwania Zajączka, które odbędzie się 5 kwietnia 2023r. Prosimy rodziców o zorganizowanie dla swoich pociech i przyniesienie do przedszkola (do 3 kwietnia) podpisanych koszyczków.

Informacje rekrutacyjne

 

   Szanowni rodzice !

   Informujemy, iż na przedszkolnej tablicy ogłoszeń została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Przypominamy, że nie udzielamy informacji telefonicznych dotyczących zamieszczonej listy.

Zajęcia otwarte w naszym przedszkolu

 

Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które  odbędą się:

w środę 22 marca 2023r. o godz. 9.45 w grupie V 

w czwartek 23 marca 2023r. o godz. 9.45 w grupie III 

w piątek 24 marca 2023r. o godz. 9.45 w grupie I, II i IV 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Warsztaty z Panią Kasią

Informacja rekrutacyjna!

 

   Szanowni rodzice !

  Informuję rodziców, iż postępowanie rekrutacyjne prowadzone w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na rok szkolny 2023/2024 dotyczy dzieci w kategoriach wiekowych: od 3 do 6 lat. Podczas postępowania rekrutacyjnego złożono także 6 wniosków kandydatów urodzonych w 2021r. Dzieci, które będą miały ukończone 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą przyjmowane przez dyrektora przedszkola w ciągu roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 Jolanta Momot
dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 2  z Oddziałem Integracyjnym  w Zawadzkiem