Podziękowania

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.”
                                                                 
                   Henryk Sienkiewicz

Rok szkolny 2019/2020