Od wielu lat obserwujemy, jak multimedia stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka. Ich wpływom nie oprze się także dziecko, do którego obraz dotrze znacznie szybciej i skuteczniej niż jakakolwiek inna forma przekazu. Rolą dorosłych, jest stymulowanie procesem poznawczym dzieci z wykorzystaniem filmów w taki sposób, by świadomie dobierać spośród wielu dostępnych źródeł medialnych te filmy i bajki, które nie są nasycone agresją słowną (wrzaski, krzyki, obraźliwe odzywki) i fizyczną. Małe dzieci nie potrafią oddzielić świata fikcji od realnego i wierzą, że jest on taki, jak oglądany na ekranie. Dziecko przyjmuje świat taki, jakiego doświadcza, ważne jest więc aby wybierać filmy bez przemocy, które staną się materiałem edukacyjnym - nośnikiem wartościowych treści.

Takie zadania spełnia nasze - „Kino Bambino”.

Odpowiednio realizowane zajęcia dydaktyczne w przedszkolu, w oparciu o projekcję filmową, staną się stymulatorem aktywności umysłowej, plastycznej, muzycznej i ruchowej dzieci oraz wzbogacaniem czynnego słownictwa. Wprowadzą dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, przyjaźń, piękno, prawda, uczciwość i inne.
Na seans z bajką animowaną zapraszamy naszych milusińskich w każdy pierwszy poniedziałek w miesiącu. Dodatkowo dla chętnych - popcorn jak na prawdziwe kino przystało.