ABC MĄDREGO WYCHOWANIA - AKADEMIA RODZICÓW 

2019/2020

  • Już po raz drugi, listopadowe spotkania z rodzicami w grupach, tak jak w roku ubiegłym poprzedziło spotkanie z naszą panią psycholog Agnieszką Ochlust. Tym razem pani psycholog przygotowała prelekcję na temat „Ptaszki i myszki… Jak rozmawiać z dzieckiem „o tych sprawach”. Podczas spotkania Pani Agnieszka poruszyła wiele istotnych kwestii na temat rozwoju dzieci i ich zainteresowań płciowością, a także reagowania na zadawane przez nie trudne pytania.

 

 

2018/2019

  • Listopadowe spotkania z rodzicami w grupach, poprzedziła prelekcja przygotowana przez naszego psychologa panią Agnieszkę Ochlust na temat: „Dziecko w świecie mediów. O wpływie widocznym i niewidocznym". Pani Agnieszka w obrazowy sposób przedstawiła rodzicom jak media i reklama wpływa na rozwój dzieci oraz jak chronić dzieci przed  tym wpływem. Naświetliła również, czym jest percepcja podprogowa i czy należy bać się tego zjawiska.

  • Podczas kwietniowego spotkania z rodzicami mieliśmy okazję drugi raz wysłuchać prelekcji naszej pani psycholog Agnieszki Ochlust. Tym razem dotyczyła ona roli rodziny w kształtowaniu człowieka - „Bez korzeni nie ma skrzydeł”. Psycholog nakreśliła najważniejsze funkcje rodziny, a także zaprezentowała , co jest warunkiem koniecznym , aby zadbać o jedną z najważniejszych potrzeb w systemie rodzinnym, o hierarchii w rodzinie oraz o wpływie tych czynników na kształtowanie postaw i budowanie relacji między członkami.