Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym), decyzją Rady Rodziców jest to TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny 2023/2024, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Ubezpieczenie obejmuje od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
Termin na dokonanie ubezpieczenia - 15.10.2023r.

 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki wg wybranego wariantu.

Zakres ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Link do zakupu ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

 

Rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym) w TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny 2022/2023, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki wg wybranego wariantu.

Oferta ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe ubezpieczenia

Tabela urazów

Link do zakupu ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

 

Rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

   Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk w wariantach za 3540 i 47 złotych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Plakat informujący o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2021-2022

Z powodu sytuacji epidemiologicznej płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki wg wybranego wariantu.

Plakat informujący o wariantach ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021-2022

Oferta ubezpieczenia

Informacje EDU PLUS

Tabela norm oceny procentowej

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Druk zgłoszenia roszczenia

Plakat informujący o telefonie kontaktowym z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERISK

 

Rok szkolny 2020/2021

 Szanowni Rodzice!

   Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A., które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym. Zainteresowani rodzice ubezpieczają dziecko od NNW poprzez system on-line. Polisa płatna jest elektronicznie, należy wypełnić formularz internetowy.

Instrukcja ubezpieczenia dzieci

Oferta ubezpieczenia

Logowanie

Ubezpieczenie działa od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.
Termin na dokonanie ubezpieczenia - 30.11.2020r.

Pytania odnośnie ubezpieczenia oraz sposobu zgłaszania szkód proszę kierować bezpośrednio do Przedstawiciela wybranej w tym roku szkolnym firmy InterRisk: 

Andrzej Kaczkowski
BezpieczneUbezpieczenia.pl
tel. 531-849-697, 531-417-299