Podziękowania

Dobrą rzeczą jest dawać, gdy nas proszą,
ale lepszą tak czynić, gdy niczego od nas nie żądają

                                                                 
                   K. GIBRAN

Rok szkolny 2020/2021