"Kim będę, gdy dorosnę"

 Innowacja „Kim będę, gdy dorosnę” powstała z myślą o potrzebach poznawczych naszych przedszkolaków, wyposażeniu ich w określone umiejętności i postawy, poszerzeniu wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej, a także z chęci urozmaicenia zajęć. Innowacja służyć będzie doskonaleniu procesu wychowawczo-dydaktycznego, poszukiwaniu ciekawych rozwiązań edukacyjnych i poprawie jakości pracy przedszkola. Przedszkolaki będą miały możliwość poznawania zawodów bardziej dogłębnie i szczegółowo. Dowiedzą się, jak wygląda praca w poszczególnych zawodach w praktyce. Innowacja zakłada również włączenie rodziców dzieci do propagowania zawodów, które wykonują.

 Innowacja jest zgodna z Koncepcją Pracy Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem integracyjnym w Zawadzkiem. Treści zawarte w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych, psychofizycznych i potencjału dzieci w wieku przedszkolnym.

 Innowacja „Kim będę, gdy dorosnę” to innowacja programowa. Obejmie wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Materiał programowy będzie realizowany przez dwa lata przedszkolne 2019/2020 i 2020/2021. Zajęcia będą odbywały się 1-2 razy w miesiącu w godzinach porannych i pokrywać się będą z treściami wychowawczo-edukacyjnymi, ale głównie skupiać się będą wokół obszarów wyznaczonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

Rok szkolny 2019/2020:

Wrzesień:

policjant - „Policjanta praca to nie jest zabawa, bo dbanie o porządek i bezpieczeństwo to jego sprawa” 

Październik:

nauczyciel - „Nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super sprawa” 

kucharka - „Co Pani Kucharka włożyła do garnka?” 

Listopad:

krawcowa - „Tańcowała igła z nitką” 

pielęgniarka -„Nosi biały czepek i biały fartuszek i może Ci pomóc, gdy boli Cię brzuszek”

Grudzień: 

górnik - „Hej w kopalni praca wre górnicy pracują. Całe noce, całe dnie Węgiel wyrąbują”

malarz - „Więc choć pomaluj mój świat…”

Styczeń:

piosenkarka - „Śpiewać każdy może”

kierowca - „Lecz ja mówię wszystkim chłopcom, że kierowcą muszę kiedyś być”    

Luty: 

fryzjer - „Fryzjer ma wprawę, ze strzyżeniem ma zabawę”

Marzec:

marynarz - „Ja jestem marynarzem i wszystkie morza znam”

aktor - „Aktor doskonałą pamięć ma i każdą rolę doskonale zna”

Kwiecień:

ogrodnik - „Ogrodnik z magią ma dużo wspólnego, bo z małego nasionka urośnie coś całkiem dużego”                   

Maj:

kominiarz „Kominiarz to pan taki, co to wspina się na dachy”

piekarz „Mało nas do pieczenia chleba, nowego piekarza nam tu potrzeba”

Czerwiec:

leśniczy „Las kocha szczerze, zwierzętom dobrze życzy taki jest właśnie pan leśniczy”

 

Rok szkolny 2020/2021:

Wrzesień:                                                                                                               

muzyk - „W świecie muzyki”                                 

Październik:                                                                                                               

listonosz - „Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi”                                               

żołnierz „Dzielny żołnierz”

Listopad:                                                                                                                 

ratownik medyczny - „Kto  ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat”

Grudzień:                                                                                                                     

stolarz„W co zamieniają się drzewa?”                                                                    

mechanik - „W warsztacie samochodowym”

Styczeń:                                                                                                             

tancerka - „Bo ja tańczyć chcę!”

Luty:                                                                                                                                 

ekspedientka - „Za ladą sklepową, ekspedientka sprzeda to i owo”                         

fotograf - „To  jest  łatwe – ja  potrafię zrobić  piękną  fotografię”

Marzec:                                                                                                                 

dentysta - „Nasze zdrowe ząbki”                                                                                   

pisarz- „Jak powstaje książka?”

Kwiecień:                                                                                                                   

lekarz - „W dzień i w nocy pracuje, leki przepisuje”                                             

rolnik „Jak rolnik w polu pracował”

Maj:                                                                                                                  

bibliotekrz - „Ja na półkach książek mam bez liku”                                              

strażak- „Gdy ogień szaleje, w nim pokładamy nadziej”