"Radosny przedszkolak"

   Wszystkie zmiany w życiu człowieka niosą ze sobą przeżycia radosne i pożądane, ale mogą to też być doznania trudne i bolesne. Takim ważnym momentem w życiu jest z pewnością przekroczenie progu przedszkola. Doświadczenie to rozpoczyna proces adaptacji do nowego środowiska. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Adaptacja dziecka w przedszkolu, które po raz pierwszy przekracza jego próg jest okresem trudnym zarówno dla dziecka jak i rodziców. Realizowana w naszym przedszkolu innowacja „Radosny przedszkolak” zakłada, że dzieci, które zostaną objęte tym programem będą miały możliwość poprzez różnorodne działania zaadoptować się w nowym środowisku. Zakładamy, że przystosowanie się do nowych warunków przedszkolnych przebiegnie w atmosferze wzajemnego zaufania, zrozumienia, bezpieczeństwa, spokoju i czułości. Aby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie i zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka, musi wytworzyć się ścisła współpraca między rodzicami i pracownikami przedszkola. 

Innowacja realizowana jest w roku szkolnym 2022/2023 i obejmuje dzieci uczęszczające do grupy I "Pszczółki". Zakładamy, że działania skierowane zarówno do dzieci oraz ich rodziców przyniosą spodziewany skutek. Chcemy, aby rodzice i ich dzieci: poznali wcześniej otoczenie przedszkolne i odnaleźli się w nowej przestrzeni przedszkolnej, nabrali zaufania do personelu przedszkola, poznali funkcję pomieszczeń i sposobów korzystania ze znajdujących się tam urządzeń (zwłaszcza ubikacji, łazienki i szatni), przyswoili wymagania dotyczące współżycia w grupie, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych metodami aktywizującymi.

Innowacja "Radosny przedszkolak "jest zgodna z Koncepcją Pracy Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem integracyjnym w Zawadzkiem, a realizowane treści są dostosowane do możliwości intelektualnych, psychofizycznych i potencjału dzieci. Innowacja zawiera także treści zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Dzień Przedszkolaka

     20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Nasze przedszkolaki również świętowały ten dzień. To czas wspólnego przeżywania radości i rozpowszechniania wychowania przedszkolnego. We wszystkich grupach odbyły się różnego rodzaju zabawy, konkursy, tańce i gry. Były też drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Dzieci z  najmłodszej grupy zostały uroczycie  pasowane przez panią dyrektor na przedszkolaków. Wszystkim przedszkolakom życzymy aby uśmiech gościł na ich twarzach. Aby każdy dzień był wspaniałą przygodą. Niech Wasze marzenia się spełniają!

 

 

Zajęcia adaptacyjne

Dnia 30 sierpnia zaprosiliśmy do naszego przedszkola rodziców wraz z dziećmi na zajęcia adaptacyjne. Zdajemy sobie sprawę jak ważny to moment w życiu 3latka i jego rodziców. Dlatego też panie z gr I Pszczółki, zorganizowały wspólne zabawy integracyjne, by bliżej poznać nie tylko dzieci, ale także rodziców i okazać im wsparcie w tym trudnym dla nich czasie oraz by nawiązać wartościową relację. Jest ona tym bardziej ważna, że przecież rodzicom i nauczycielom przyświeca ten sam cel – dobro dziecka, jego rozwój i integracja z grupą. Po wspólnych zabawach, rodzice mieli możliwość odwiedzenia wraz z dziećmi poszczególnych oddziałów, łazienek, szatni, gabinetów terapeutycznych a cała zabawa adaptacyjna zakończyła się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie największą frajdą było korzystanie z urządzeń i sprzętów. Mamy nadzieję, że spotkanie to pozwoliło wyrobić sobie sympatię dzieci do naszego przedszkola a rodzicom zagwarantowano nawiązanie pozytywnych relacji , co w przyszłości zaowocuje satysfakcjonującą współpracą.