RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:0-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakty z rodzicami; rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy indywidualne i zespołowe, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci; oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.
 

8:00 - 8:50

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne; opowiadanie historyjek, inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodnie z zainteresowaniami dzieci; ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, konstrukcyjne, zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem obcym nowożytnym; ćwiczenia poranne.

8:50 – 9:00 Czynności porządkowe i przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE - kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9:30 –10:45

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wspierające całościowy rozwój dzieci; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych, zabawy i zajęcia: matematyczne, rozwijające mowę dzieci i umiejętności czytelnicze, ruchowe, rytmiczne i umuzykalniające.
10:45-11:50 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
11:50-12:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

OBIAD - kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:30-14:05

Zajęcia relaksacyjne, leżakowanie w grupie młodszej, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych; praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, rozbudzanie aktywności spontanicznej i swobodnej, zabawy w kącikach zainteresowań i w ogrodzie przedszkolnym.
14:-05-14:15
Czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:15-14:30

PODWIECZOREK- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. W gr. I podwieczorek w godz. 14.45-15.00

14:30-16:00 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zabawy i gry edukacyjne przy stolikach w małych zespołach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne; rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.