Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA
W przedszkolu jest zatrudnionych 30 osób, w tym 15 nauczycieli, 1 rehabilitant ruchowy, 3 pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi.

Kadra przedszkola

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Jolanta Momot
dyrektor przedszkola
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne,
oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą,
kwalifikacje do sprawowania nadzoru pedagogicznego

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Burmistrza

Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty - 2013r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2012r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 2014r. - nadany przez Prezydenta RP

Kadra przedszkola

mgr Karina Gryc
katecheta

nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: historia, teologia, oligofrenopedagogika,
terapia pedagogiczna

Nagrody i odznaczenia:
Nagroda Burmistrza - 2021r.
Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego - 2023r.

Kadra przedszkola

mgr Aleksandra Kałuża
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog terapeuta, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, terapeuta AAC I i II stopnia
nauczyciel mianowany
ukończone kierunki: edukacja elementarna, terapia pedagogiczna,
język angielski, certyfikat terapeuty ręki,
certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Kadra przedszkola

mgr Katarzyna Kimak
nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, terapeuta wwr
nauczyciel mianowany
ukończone kierunki: edukacja elementarna,
oligofrenopedagogika, certyfikat terapeuty ręki,
certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Nagroda Burmistrza - 2006r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2019r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Barbara Lepiorz
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, terapeuta SI
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, Integracja Sensoryczna, certyfikat terapeuty ręki, Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Nagroda Burmistrza - 2003r. i 2021r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - 2021r. - nadany przez Prezydenta RP

Kadra przedszkola

mgr Ewelina Lizurej
nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta AAC I i II stopnia,  socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych, terapeuta wwr
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori,  pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I i II, Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Kadra przedszkola

Zuzanna Matusek
rehabilitant ruchowy

Kadra przedszkola

mgr Liliana Matuszek
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta ręki
nauczyciel mianowany
ukończone kierunki: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym,
oligofrenopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna,
logopedia szkolna i przedszkolna, certyfikat terapeuty ręki, Polski Język Migowy - poziom A1 i poziom A1/A2

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Kadra pedagogiczna

mgr Agnieszka Ochlust
psycholog, terapeuta ręki, terapeuta AAC I i II stopnia, trener umiejętności społecznych, terapeuta wwr
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: psychologia, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną, certyfikat terapeuty ręki, certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I i II,  Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2022r.

Kadra przedszkola

mgr Barbara Pflaum
nauczyciel wychowania przedszkolnego, gimnastyki korekcyjnej, terapeuta ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne,
gimnastyka korekcyjna z elementami masażu, certyfikat terapeuty ręki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Nagroda Burmistrza - 2014r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2017r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - 2021r. - nadany przez Prezydenta RP

Kadra przedszkola

mgr Ewa Podgórni
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: 
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjną

Kadra przedszkola

mgr Renata Piłacka
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne,
język niemiecki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Nagroda Burmistrza - 2009r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Katarzyna Rudzik
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, certyfikat terapeuty ręki, trener umiejętności społecznych TUS SST,  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I i II, Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Nagroda Burmistrza - 2010r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2018r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Aurelia Schatton-Kuś
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ręki,  terapeuta SI
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, Integracja Sensoryczna, certyfikat terapeuty ręki, Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Nagroda Burmistrza - 2004r. i 2015r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 2021r. - nadany przez Prezydenta RP

Kadra przedszkola

mgr Magdalena Wolny
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel poczatkujący
ukończone kierunki: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Kadra przedszkola

mgr Mariola Zając (urlop macierzyński)
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, edukacja elementarna z językiem obcym, logopedia szkolna i przedszkolna

Kadra przedszkola

mgr Joanna Zyzik
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, surdologopeda
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, logopedia ogólna, surdologopedia, Makaton - komunikacja alternatywna I i II stopnia

Kadra przedszkola

KADRA ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWA

Renata Domaradzka - intendent

Elżbieta Berg - szefowa kuchni
Katarzyna Anlauf - kucharka
Róża Siemiątkowska - kucharka

Regina Binda - pomoc nauczyciela
Katarzyna Chmiel - pomoc nauczyciela

Irena Bałos - woźna oddziałowa
Ewa Kunysz - woźna oddziałowa
Anna Skrzyniarz - woźna oddziałowa
Sabina Sterna - woźna oddziałowa
 Kinga Strach - woźna oddziałowa

Norbert Duda - konserwator

Kadra przedszkola

PRACOWNICY KSIĘGOWOŚCI

Alina Błażytko - główna księgowa

Aleksandra Mientus - księgowa/ref.ds kadrowych

Kadra przedszkola