Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Informujemy, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2024/2025, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2024 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 18.01.2024r. do 31.01.2024r.

Bardzo proszę o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2024/2025, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb. 

Składając Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić wszystkie pola deklaracji. Nie zostawiamy pól „wykreskowanych”. Aby chronić dane osobiste składamy deklaracje u dyrektora przedszkola, bądź u nauczycieli w zamkniętych kopertach. Deklaracje można pobrać także w grupie do której uczęszcza dziecko.

Bardzo prosimy o dopilnowanie wskazanego powyżej terminu składania deklaracji.

 Załącznik do pobrania: