Przedszkole obecnie

Od jesieni 1990r. przedszkole mieści się w nowej siedzibie przy ul. Paderewskiego 1. Budynek jest położony w bezpiecznej odległości od dróg komunikacyjnych i hałasu miejskiego, w niedużej odległości od łąki, lasu i rzeki Mała Panew. Nasze przedszkole jest placówką wielooddziałową.  Dzieci przebywające w przedszkolu uczęszczają do czterech grup ogólnodostępnych i jednego oddziału integracyjnego, a ich organizacja zależy od ilości zapisanych dzieci z danego rocznika. Oddziały obejmują dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Dzienny czas pracy oddziałów przekracza 5 godzin, a każda z grup powierzona jest opiece 2 nauczycieli. Godziny otwarcia przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców i dlatego jest ono czynne od 6.00 do 15.30 lub 16.00. Duża liczba wniosków rodziców o przyjęcie do przedszkola świadczy o tym, że jesteśmy dobrze odbierani w środowisku lokalnym.

Personel zatrudniony w przedszkolu, swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do stałego podnoszenia poziomu pracy placówki, a tym samym do większego zadowolenia klientów naszego przedszkola. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci, zapewnić profesjonalną opiekę oraz wysoki poziom wychowawczo-dydaktyczny. Nasze działania ukierunkowane są na wspieranie indywidualności każdego dziecka oraz szanowanie jego praw i godności. Ważne jest dla nas bezpieczeństwo oraz dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne każdego dziecka. Celem naszej pracy jest dobro dzieci i ich rozwój, nabywanie przez nich nowych wiadomości i kształtowanie umiejętności, które są niezbędne w edukacji szkolnej. 

Poza atrakcyjną realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w celu urozmaicenia i poszerzenia realizowanych treści w przedszkolu wdrażane są różnorodne projekty i przedsięwzięcia, których autorami są nasi nauczyciele. Tradycją naszej placówki stały się nasze autorskie warsztaty plastyczne przedszkolaków, które organizujemy już od 17 lat.

Podczas warsztatów za pomocą plastyki wprowadzamy, kształcimy i utrwalamy różnorodne zagadnienia edukacyjne:

 • „Bezpieczny Przedszkolak”
 • „W krainie barw i kolorów”
 • „Jesień z pluszowymi misiami”
 • „My o zdrowie dbamy i innych do tego zachęcamy”
 • „Przedszkolaki w świecie matematyki”
 • „Przedszkolaki w świecie przyrody”
 • „Teatralna sztuka przedszkolaka szuka”
 • „Tęczowe warsztaty w Przedszkolu”
 • „Muzyka dla smyka”
 • „Bajkowe warsztaty przedszkolaków”
 • „Matematyka w kolorach”
 • „Zumba”
 • „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
 • „Zaczarowane książki przedszkolaków”
 • „Dzień Pluszowego Misia”
 • „Matematyczne igraszki”
 • „Barwny świat przedszkolaków”

W naszym przedszkolu panuje rodzinna atmosfera. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku oraz jego rodzinie, kierujemy się zawsze dobrem naszych przedszkolaków, pamiętając że każde dziecko jest dla nas tak samo ważne. Staramy się, aby dzień spędzony w przedszkolu dawał dzieciom dobrą zabawę, szczęście i wiele radości.